Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Informace ke COVID-19

Očkovací centra

Informační linky k očkování
Liberecký kraj
800 880 066
Celostátní
1221

Testovací centra

Rozšířené informace

Dne 31. května bylo otevřeno očkovací centrum v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa v ulici Purkyňova 1849.  

Přesunulo se sem z českolipského KD Crystal. O dalších změnách v umístění očkovacích center budeme průběžně informovat.

Mapa očkovacích center

Aktuální mimořádné opatření MZČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2:

Aktuální opatření MZČR

 

Vše o testování ve školských zařízeních 

Informace k problematice testování ve školách naleznete na https://testovani.edu.cz/.

Leták k testování v MŠ a ZŠ od 12. 4.

 

Dne 7. 4. 2021 byla spuštěna registrace zaměstnanců sociální péče 

Registrace probíhá taktéž zde: registrace.mzcr.cz 

Postupy v případě problémů týkajících se registrace zaměstnanců sociální péče:

1) pokud si osoba myslí, že by měla mít kód, ale nemá ho:

  1. obrátit se na poskytovatele sociálních služeb, u kterého je zaměstnaná a zeptat se na možnost získání kódu,
  2. pokud tento poskytovatel kód nemá (a má dojem, že by kód mít měl), tak je třeba obrátit se na sociální odbor kraje, v kterém má poskytovatel sídlo,
  3. pokud tento poskytovatel kód má a nechce ho osobě poskytnout, tak se může osoba obrátit na kraj, ve kterém má poskytovatel sídlo s žádostí o stanovisko, případně MPSV – pokud může doložit, proč by měla být zařazena do dané prioritní skupiny. Jde o oblast v gesci kraje/MPSV s určenými subjekty, kterým jsou kódy přiděleny.

2) Pokud osoba kód má, ale má technické problémy s užitím:

  1. obrátit se na poskytovatele, který kód vydal a zjistit, zda jde o individuální nebo kolektivní problém,
  2. v případě problémů s registrací do CRS je k dispozici adresa elektronické komunikace covid-podpora@nakit.cz.

 

Očkování proti COVID-19; registrace, rezervace

Registrace k očkování v Centrálním rezervačním systému probíhá zde.

Rezervace termínu k očkování v Centrálním rezervačním systému probíhá zde.

 

Vakcína je aplikována výhradně na základě registrace v Centrálním rezervačním systému.

 

Aktuální informace k registracím

Upozorňujeme, že dle zjištěných informací nejsou očkovací místa v Centrálním rezervačním systému Ministerstva zdravotnictví České republiky označena tak, jak se opravdu jmenují. Liberecký kraj o této skutečnosti ministerstvo informoval. Do doby nápravy prosíme, abyste při rezervaci v systému vybírali očkovací místa takto:

  •  očkování v budově D krajského úřadu => zaškrtněte Krajská nemocnice Liberec
  • očkování v Městská hala Sport Jablonec n. N. => zaškrtněte Nemocnice Jablonec n. Nisou
  • očkování v Nemocnice Frýdlant => zaškrtněte Liberec - Krajská nemocnice Liberec, a.s. - Nemocnice Frýdlant

V Semilech a Turnově probíhá očkování v nemocnicích, v Jilemnici zase ve Sportovní hale pod nemocnicí a v České Lípě v KD Crystal. Nabídka tato místa zobrazuje správně.

 

Očkovací průkaz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování. 

Přihlášení do očkovacího průkazu.

 

Další důležité informace

COVID sbírka

Sbírka na podporu kraje pro boj s pandemií COVID -19. 

Transparentní účet zde.

Aktuálně o epidemii v kraji 

Tiskové zprávy

 

Očkující praktičtí lékaři - očkomapa

Mapa (viz odkaz) obsahuje seznam poskytovatelů zdravotních služeb – všeobecných praktických lékařů, kteří registrují své pacienty k očkování v modulu ISINočko. Podklady generuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a zasílá krajskému koordinátorovi pro očkování každé pondělí. V této souvislosti bude aktualizace mapy prováděna také 1x za týden. Očkomapa obsahuje také přehled očkovacích center a testovacích míst - záleží  na vrstvě mapy, kterou zaškrtnete. 

http://geoportal.kraj-lbc.cz/ockovani

Seznam praktických lékařů, kteří očkují

Audio & video

Youtube kanál Libereckého kraje

Spotify - rozhovor o očkování v Libereckém kraji

Očkovací centrum v Liberci

Očkovací centrum v Jablonci nad Nisou

Očkovací centrum v České Lípě

Očkovací centrum v Semilech

Očkovací centrum v Jilemnici

Výzva k registraci k očkování