Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Informace ke COVID-19

Informace k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti covid-19

Zákon o léčivech stanovuje osobám, jež s léčivými přípravky nakládají, okruh povinností, které musejí za všech okolností dodržovat. Jednou z nich je i povinnost odstranit nepoužitelné léčivo stanovená § 88 a násl. zákona o léčivech. Jak postupovat při evidenci znehodnocených očkovacích látek proti Covid-19 najdete zde: Informace Ministerstva zdravotnictví k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti covid-19Informace Ministerstva zdravotnictví k vedení evidence znehodnocených očkovacích látek proti covid-19